Wednesday, April 13, 2011

स्वछन्दि

धावत राहावे सगळे सोडून
ना दिशा ना वेळ
ना सोबती ना कारण
कशाचीच परवा न करता

हसत राहावे नुसते कधीतरी
ना सोबती ना कारण
ना भीती ना बोच
कशाचीच परवा न करता

लिहीत राहावे पानांवर पाने
ना भीती ना बोच
ना विषय ना शब्द
कशाचीच परवा न करता

बोलत राहावे दिवस आणि दिवस
ना विषय ना शब्द
ना राग ना लोभ
कशाचीच परवा न करता

ओरडत राहावे असेच कधी
ना राग ना लोभ
ना आवाज ना परिणाम
कशाचीच परवा न करता.

-अदिती