Saturday, September 8, 2007

स्वप्न

एक अनामिक हुरहुर असते मनात
कुणीतरी हळुच गुणगुणतं कानात
हवाहवासा वाटणारा आवाज असतो
कधी शब्दच येत नहीत ध्यानात

ओळखीच्या, आपल्यांच्या गर्दीमधे
त्या अनोळखीचीच आस असते,
काय झालय काहीच समजत नाही,
जागेपणीसुद्धा मी स्वप्नात असते.

वाट बघत असते नेहमी, पण
कुणाची?... कधीच सांगता येणार नाही.
येणार कुणीच नसतं, तरिही
मन मात्र मानायला तयार होत नाही.

पांढ्र्या घोड्यावरचा देखणा राजकुमार
असं सुंदर स्वप्न नव्हतं कधीच..
मन समजुन घ्यावं 'त्या'नं माझं,
अपेक्षा राहील फ़क्त एव्हढीच...

-aditi

3 comments:

Rohit said...

finally some girl started thinking sane ... :) nahitar pratyek rajkumarala ek ase itake pandhare ghode ananar kuThun. ;-)

jokes apart ... good as always!

@sh said...

dream girl dream.... create another world in the painful real world.... rise and shine...

PGK said...

Hmmmmm.....Mala mahit navate you write poems.....Aso aliya
Bhogasi Asave sadar.....:-)

But this is mind blowing poem. Heartly I like it...I wish you will continue with more