Saturday, June 12, 2010

तू अन् मी..

आभाळ दाटून येते, तसेच मन ही,

रिमझिम बरसणार्या धारा.. चिंब भिजणारे तू अन् मी...

कडाडणारी वीज, मस्त गार वारा,

सप्तरंगी इंद्रधनू.. रंगवणारे तू अन् मी...

थेंबांचे संगीत, नाचणारी पाने,

ओल्या मातीचा गंध.. अनुभवणारे तू अन् मी...

उंच उंच डोंगर, घोंगवत येणारा वारा,

घरट्याबाहेर निघणारी पाखरे.. उडणारे तू अन् मी...

होऊन गेलेला पाऊस, मोकळे निरभ्र आकाश,

गप्पांचे रंगलेले फड.. बरसणारे तू अन् मी...

भरतीचा समुद्र, पायाखाली सोनसळी वाळू,

मावळणारा सूर्य.. विरघळणारे तू अन् मी...

8 comments:

Rushikesh Darshane said...

tu n me :)

Anonymous said...

"tu an mi"..sadhya saral shabdanchi
komal paribhasha.khup chhan lihilas

Anonymous said...

"tu an mi"..sadhya saral shabdanchi
komal paribhasha.khup chhan lihilas

rajshreenathak@blogspot.com

rajshree nathak said...

"tu an mi"..sadhya saral shabdanchi
komal paribhasha.khup chhan lihilas

rajshreenathak@blogspot.com

BinaryBandya™ said...

भरतीचा समुद्र, पायाखाली सोनसळी वाळू,

मावळणारा सूर्य.. विरघळणारे तू अन् मी...


फारच छान ...

Sangram said...

sahiye ... good one ...! avadale...

:P said...

mastch... :)

Dhanashree Rao said...

Mastach..keep writting.